روزبهان

نام مدیر : آزاده
نام خانوادگی مدیر : فهیم هاشمی
شماره پروانه : 129
تاسیس : 1369
صندوق پستی : 1314754711
شهر : تهران
تلفن : 66408667 - 66495855 - 66966797
دور نگار :

کد پستی :
پست الکترونیک : hamed.kani@gmail.com
آدرس سایت اینترنتی: http://www.roozbahan.com
نشانی :  • ketab.ir
  • ahleghalam.ir
  • ibna.ir
  • ketabsal.ir
  • isbn-international.org
  • ismn-international.org
  • nlai.ir
khaneh ketab کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت به موسسه خانه کتاب تعلق دارد .